İZİKAD Temiz Enerji İle Aydınlık Yarınlar Ulusal Fotoğraf Yarışması

İZİKAD Temiz Enerji İle Aydınlık Yarınlar Ulusal Fotoğraf Yarışması
Yarışma Adı

İZİKAD Temiz Enerji İle Aydınlık Yarınlar Ulusal Fotoğraf Yarışması

Yarışma Açıklaması

Son 150 yılda yaşanan sanayi devrimi ve modernleşme büyük bir enerji ihtiyacı doğurmuştur. Dünya nüfusunun çoğalması ile artmış olan enerji ihtiyacını şimdiye kadar “kirli ve yenilenemez enerji kaynakları” olan kömür, petrol, doğalgaz ve nükleer enerji karşılamıştır. Ancak bu enerji kaynaklarının tükenebilir olması, küresel ısınmayı ve çevre kirliliğini arttırması, yakın geçmişte yaşanan ve etkisi hala devam eden Çernobil ve Fukuşima nükleer kazaları gibi felaketlere yola açmış olması, günümüzde yaşanmakta olan Rusya-Ukrayna savaşında tarafların doğalgaz sevkiyatını savaş gereci olarak kullanması sürdürebilirliğini zorlaştırmaktadır. Rüzgar, güneş, jeotermal, okyanus (gelgit ve dalga), biyokütlesel ve bitkisel kaynaklardan elde edilen “TEMİZ, YENİLENEBİLİR ve YEREL” enerji üretimi “ŞİMDİ ve GELECEĞİN DÜNYASI”nın doğası, yerel kaynakları, kaynakların eşit dağılımı ve enerji akışının bir tehdit unsur olarak kullanılamaması, dünyanın bitki , hayvan, insan ve çevresel harmonisinin bozulmaması için hayata geçirilmesi için gerekli ve hatta zorunlu bir süreçtir. İzmir İş Kadınları Derneği kurumsal kimliği ile gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerini sanatsal projelerle pekiştirmek üzere: Bornova Belediyesi ortaklığı ve Federasyon işbirliği ile fotoğraf sanatı aracılığı ile “TEMİZ ENERJİ AYDINLIK GELECEK” temasıyla dünyamız ve geleceğimiz için farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.

Yarışma Şartnamesi

Okumak için tıklayınız.

  • Yarışma Başlama Tarihi 19.07.2022 00:00
  • Son Katılım Tarihi 14.10.2022 23:00
  • Kurul Toplanma 17.10.2022 00:00
  • Sonuçların İlanı 21.10.2022 00:00
Kurum Bilgileri
Düzenleyen Kurum
İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD)
Sekreterya Görevlisi
Elif Esma ÇİÇEK
Sekreterya E-Posta Adresi
[email protected]
Sekreterya Telefon
0 552 9363572
TFSF Temsilcisi ve Onay Bilgileri
Temsilci Adı Soyadı
Metin ARAS
TFSF Onay Kodu
2022-099