Sivas Valiliği 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması

Sivas Valiliği 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması
Contest Name

Sivas Valiliği 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması

Contest Statement

Fotoğraf sanatı aracılığı ile Sivas ili sınırları içerisinde sosyal, kültürel ve turizm zenginliğimizi belgeleyerek ilimizin tanınabilirliğini arttırmak, Ģehrimize ait bir görsel bellek oluĢturmak ve Sivas Valiliği’nin geleceğe dönük çalıĢmalarında fotoğr

Contest Specifications

Okumak için tıklayınız.

  • Contest Start Date 01.01.2020 00:00
  • Deadline for Participation 25.08.2020 23:00
  • Board Meeting Date 28.08.2020 00:00
  • Announcement of Results 30.08.2020 00:00
Institutional Information
Issuing Authority
Sivas Valiliği
Secretariat Officer
Ahper Nuri DELİCAN
Secretariat E-Mail Address
[email protected]
Secretariat Telephone
5321395631
TFSF Representative and Approval Information
Representative Name Surname
Ferhat Can SARIKOÇ
TFSF Verification Code
2020-013